Lime - CRM med en twist

Inget Lime CRM är det andra likt. Vi anpassar systemet, så att det passar just ditt bolags vardag och behov. Det är 100 % flexibelt och kan integreras med det mesta. Tror du oss inte? Vi visar dig gärna.

Fler än 40 000 användare har redan Lime CRM

Rejlers logo
Stoby logo
Kfo logo
Skelleftea kraft logo
Fabege logo

Visuellt och användarvänligt CRM

Med Lime CRM har vi skapat ett CRM-system som du faktiskt kommer att använda. Det innehåller allt du förväntar dig från ett CRM: kontakter, historik, att göra-uppgifter, ärendehantering, affärer och marknadsaktiviteter. Men Lime CRM kan också göra så mycket mer.

Vill du se hur Lime CRM har hjäpt vår kund Unilabs?

Varför Lime CRM?

Erfarenhet

Med över 25 års erfarenhet av CRM och mer än 250 installationer av Lime CRM per år har vi sett och upplevt det mesta – och tacklat alla utmaningar längs vägen.

Branschlösningar

Erfarenhet ger visdom. Våra genomarbetade CRM för olika branscher bidrar väsentligt till att förenkla din vardag.

Flexibilitet

Lime CRM kan anpassas efter din verksamhet och bli så stort eller litet som dina behov kräver. Gör som över 1000 andra kunder och väx tillsammans med oss.

En partner att förhålla sig till

Vi utvecklar CRM. Vi säljer CRM. Vi driftsätter CRM. Vi ger support för CRM. Kort och gott: vi hjälper dig under hela din resa med CRM.

Vi har mer än 1000 kunder som är nöjda med Lime CRM

Svenska Bostäder använder Lime CRM

Infometric

“Det har blivit som ett socialt nätverk för företaget. Alla är inne och är aktiva, och skämtar och skojar. Det är ett starkt kulturskapande i det. Samtidigt ökar aktiviteten och alla kan se sin progress.”

Läs mer
Svenska Bostäder använder Lime CRM

Svenska Bostäder

”Tack vare Lime CRM och vårt kundcenter arbetar vi mer effektivt och sparar in 3 miljoner varje år.”

Läs mer
Curonova använder Lime CRM

Curonova

“Vi arbetar i Lime CRM varje dag och systemet är lättillgängligt. Tack vare molnlagringen slipper vi dessutom göra serveruppdateringar och säkerhetskopieringar på egen hand.”

Läs mer
Lime Support

Kundservice som rekommenderas av 98,7%!

Ett bra CRM och fina kunder förtjänar god service och uppföljning. Om du ringer till oss svarar vår kundservice vanligtvis inom två-tre signaler. Det kan vara en av anledningarna till att 98,7% av 4297 personer i vår kundundersökning 2018 rekommenderar andra att kontakta vår kundservice.

Vill du veta mer om människorna bakom Lime CRM?

CRM – det här handlar det om

CRM handlar om att sätta kunden i första rummet. Men för att nå dit krävs först ordning på kundinformationen, följt av en effektiv användning av den. Man kan därför se CRM som en pyramid i tre nivåer.

Struktur – grunden för lyckad CRM

Det första steget i arbetet med CRM är struktur. Det handlar om att skapa ordning och reda bland kundinformationen, helt enkelt. Genom att samla den på ett ställe skapas en helhetsbild av varje kund – och det är nödvändigt i en verksamhet som satsar på CRM.

Effektivisering ger mer tid för CRM

När kundinformationen är strukturerad och överskådlig, blir det enklare att arbeta med den. Nästa steg i pyramiden av CRM handlar därför om effektivisering. Du och kollegorna kommer kunna lägga mindre tid på att leta efter, och sammanställa, kundinformation. Listor, statistik och rapporter går snabbt att ta ut från ett CRM.

Kundfokus – det bästa med CRM!

Den sista biten av pyramiden, själva kronan på verket, är att bli kundfokuserad. Med struktur på kundinformationen och en effektiv användning av den, kommer du och kollegorna att ha all information och tid ni behöver för att ge det där extra till kunderna. Det är vad CRM handlar om!

Hur lyckas du med CRM?

Enkelt att använda - enkelt att förstå

Användarvänligheten är helt avgörande för att lyckas med CRM. Alla användare måste känna att CRM-systemet är enkelt att jobba med och att det ger något tillbaka. Om arbetet med CRM känns komplicerat kommer användningen vara låg – något som kan vara lika problematiskt för ett företag som att ekonomisystemet inte skulle fungera.

Alla företag har olika behov och förutsättningar, vilket måste återspeglas i deras CRM. Lime CRM har skräddarsydda och flexibla lösningar som är specialanpassade för olika branscher, samtidigt som det är så användarvänligt att det garanterat ger ditt företag en konkurrensfördel.

Tillgänglig support och expertis inom CRM

Hög användning och vidareutveckling av CRM är också beroende av att leverantören av systemet är tillgänglig och hjälper till i processerna. Sitter leverantören i ett annat land eller är otillgänglig kan ett företags CRM snabbt hamna på tomgång. Välj därför en leverantör som ger ditt företag den hjälp, stöttning och support som är nödvändig för att ert CRM ska fungera på bästa möjliga sätt – och som kan bidra till att systemet kan växa och utnyttjas optimalt.

Att byta CRM kan kännas komplicerat, men ingen tjänar på att ditt företag är fast i ett dåligt CRM. Lime CRM gör det enkelt att byta – för att ditt företag ska kunna utnyttja sin potential.

CRM med teknik som uppdateras

Ibland finns det tekniska skäl för ett företag att byta CRM. Ett exempel på detta är GDPR och EU:s nya krav kring lagring och behandling av personuppgifter. Äldre och föråldrade CRM saknar många databehandlingsfunktioner som företag behöver idag. I detta sammanhang är Lime CRM ett mycket säkert val.

Resultat av CRM

Vinsterna med CRM är lite olika beroende på bransch och verksamhetens storlek. Men här är några vanliga resultat som du generellt kan förvänta dig av CRM.

CRM sparar tid

Med ordning och reda på kundinformationen slipper medarbetare spendera dyrbar tid på att leta efter namn, uppgifter eller siffror utspridda på olika informationsöar. Den tiden kan antingen sparas in helt i form av tjänster eller användas till de dagliga uppgifterna, så att alla hinner mer. Många företag ser exempelvis en större volym av nykundsbearbetning efter att de börjat med CRM.

Minskad sårbarhet med CRM

Genom att aktivt arbeta med CRM och samla all kundinformation i ett CRM-system äger ditt bolag relationerna – inte enskilda medarbetare. Kontaktuppgifter, affärer och annan viktig data försvinner inte bara för att en viss person slutar, blir sjuk eller är föräldraledig. Med CRM blir det lättare för andra att plocka upp bollen och färre saker faller mellan stolarna.

CRM ger högre retention rate

Syftet med CRM är att skapa nöjda kunder. Lyckas du med det, blir effekten att de stannar kvar, alternativt återkommer, och blir mer lojala. Det är positivt, eftersom det går betydligt mer tid och energi till att skaffa nya kunder än att behålla befintliga.

Bra rekommendationer med CRM

CRM gör inte bara att dina befintliga kunder stannar kvar – de bidrar också till att du får nya. I en värld där produkter och tjänster liknar varandra är rekommendationer hårdvaluta. Står du dina kunder nära kommer de rekommendera dig till andra och du får en enorm konkurrensfördel från CRM: bra kundservice.

CRM skapar värdefulla siffror

Med all kundinformation samlad och strukturerad i ett CRM får du tillgång till många värdefulla siffror. Enkel och visuell rapportering i CRM gör det möjligt att snabbt se hur verksamheten mår. Med statistiken är det dessutom möjligt att identifiera verksamhetsprocesser som kan effektiviseras. Och sist men inte minst: du får koll på kundbasen. Vad köper kunderna? När? För hur mycket? Med ett CRM vet du.

Mer pengar efter CRM

Alla effekter ovan resulterar nästan alltid i sparade eller intjänade pengar med ett CRM. Det kan t.ex. handla om heltidstjänster som kan sparas in tack vare mindre tid på administration, merförsäljning till följd av lojalare kunder eller effektivare processer efter viktiga insikter från kvartalets siffror. Faktum är att du får tillbaka ca åtta gånger investeringen när du investerar i CRM, enligt Nucleus Research (Report 0128, 2014).

Fler än 40 000 användare är redan igång