CRM som ger mätbara resultat.

Ett CRM-system skapar ordning och reda bland ditt företags kundinformation. Det ger i sin tur flera märkbara och mätbara resultat.

Mindre administration

Med all information i ett sökbart CRM-system sparar ditt företag mycket tid. Finska Mercamer Oy uppskattar till exempel att de sparar minst 30 minuter per person och dag med Lime CRM.

Även svenska Profilgruppen minskar administrationen med Lime CRM:”Vi har definitivt sänkt våra administrationskostnader. Flödena har blivit så pass effektiviserade att vi slipper mycket extraarbete. Vi beräknar att vi sparar ungefär en halvtidstjänst med hjälp av Lime CRM.” - Mattias Lindahl, IT chef, ProfilGruppen.

Vill du också spara tid och pengar?

Enklare kundservice

I CRM-systemet får ditt företag en komplett bild av varje kund. Det ger medarbetarna möjlighet att inte bara ge snabbare, utan också bättre, service. Svenska bostäder kan exempelvis hantera 2500 samtal/vecka på endast 14 medarbetare tack vare Lime CRM.

Malin Johansson Tysk-Svenska Handelskammaren

”Lime CRM utgör ett användarvänligt informationsnav, där all väsentlig information finns samlad. På ett klick får medarbetaren en överblick över om företaget är medlem, kontaktpersoner, roller, pågående ärenden, dialoger och marknadsaktiviteter.”

Malin Johansson, Kommunikationschef - Tysk-Svenska Handelskammaren

Lojalare kunder

Med mindre administration och en komplett bild av varje kund blir kundbemötandet bättre. Det gör i sin tur att fler av kunderna stannar kvar (för mer än 2/3 av kunderna som lämnar ett företag, gör det på grund av dålig kundvård*). BMW ökade till exempel sin retention rate med 60% under första året med Lime CRM.

”Med Lime Technologies fick vi ett fungerande CRM-system och nya CRM-processer som ledde till en ökning av retention rate redan första året – från 25% till 40%.” - Caroline Nygren, Project Manager BMW Financial Services

*Källa: U.S. Small Business Administration and the U.S. Chamber of Commerce.

Effektivare sälj

I ett CRM-system blir ditt företags säljprocess tydligare och effektivare i varje led. Svenska Berendsen Textil Service har till exempel kortat ned processen som tar ett prospekt till avtal och leverans, tack vare Lime CRM. Och danska Proxy har nu full koll på vilka affärer som kan väntas nästa kvartal.

”Jag är galen i Lime, som i en rapport ger mig överblick över alla säljares samlade pipeline och i vilket stadie affärerna befinner sig i” - Mikkel Berg Kjaersgaard, CFO/COO, Proxy

Vilka resultat kan ditt företag nå?

Alla företag är olika och får därför lite olika resultat med CRM. Det vet vi på Lime, med flera hundra införanden av Lime CRM varje år och över 25 års erfarenhet.

Nyfiken på vad just ditt företag kan uppnå med CRM? Vi visar dig gärna.