Medlemssystemet är grunden i verksamheten

KFO

All medlemsdata samlat ger en helhetsbild

Om KFO

KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer. KFOs medlemmar är både små och stora verksamheter inom många olika branscher, till exempel personlig assistans, handel, förskola, skola och tjänsteföretag. Den gemensamma nämnaren för deras medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov och viljan att göra skillnad. Inflytande och demokrati är viktiga ledord, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare till godo.

Resultat

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Informativt

All information samlat på ett ställe – åtkomligt för alla och enkelt att följa upp.

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Kommunikation

Med hjälp av kopplingen till webbplattformen Episerver kan KFO ge medlemmarna bra information. När medlemmarna loggar in på webben får de information om just deras kollektivavtal, och tillgång till de blanketter och checklistor som de behöver i sin roll som arbetsgivare.

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Utskick

Med hjälp av kopplingen till utskicksmotorn Mandrill har det blivit enklare att ge medlemmarna rätt budskap, vid rätt tillfälle. Det har bland annat medfört ökat antal deltagare vid utbildningar och andra arrangemang.

Utmaning

KFO behövde en samlad bild av alla anslutna arbetsgivare och ett bra sätt att få en helhetsbild över medlemmarna.

Man önskade ett enda medlemssystem som kunde användas av alla, oavsett position på företaget, för att hantera administration, service och rådgivning till medlemmarna. Dessutom skulle systemet följa organisationens arbetsflöden och processer för att underlätta för medarbetarna.

Lena Widman från KFO

”Lime ger både översikt och mycket information på samma gång och Lime Technologies har verkligen stöttat oss i att bli en bra engagerad kund.”

- Lena Widman, VD Athene Services (en del av KFO)

Lösning & Resultat

Lime CRM är kärnan i KFOs verksamhet. Med all medlemsdata samlat i ett och samma system får alla i organisationen en helhetsbild. På så vis kan KFO bemöta sina medlemmar än mer professionellt och ge bättre medlemsservice. Systemet följer organisationens arbetsflöden och processer, och genomtänkta checklistor underlättar för medarbetarna att göra rätt. Lime fungerar både som ett kundvårdssystem och ett ärende- och dokumenthanteringssystem.

Vill du veta mer?

Vill du hör med om KFOs Lime CRM-lösning eller kanske veta vad Lime CRM kan göra för dig? Hör av dig till Fredrik som är expert på medlemshantering. Vi vågar lova att han kan allt du behöver veta!

Boka en personlig demo så berättar han hur Lime CRM kan hjälpa dig!

Fler än 40 000 användare är redan igång