En samlad bild av kunden

Tekniska verken i Linköping och Bixia

Om Tekniska verken i Linköping och Bixia

Tekniska verken, som har sitt huvudkontor i Linköping, skapar nytta i vardagen för omkring 300 000 privat- och företagskunder, genom att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, energieffektivisering, avfallshantering, bredband och biogas. Tillsammans med sina kunder driver de utvecklingen mot sin vision – att bygga världens mest resurseffektiva region.

Resultat

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Kvalitet

Med effektiv ärendehantering och smarta checklistor säkerställs kvaliteten i alla led.

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Kampanjer

Enkla urval för att skapa effektiva kampanjer som når rätt person vid rätt tillfälle.

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Mina sidor

Kunden kan själv hålla sina uppgifter uppdaterade i CRM-systemet genom Mina sidor.

Utmaning

Precis som många företag som letar CRM-system ”led” Tekniska verken av att ha sin kundinformation utspridd på flera olika ställen och i flera olika system. Man hade heller inget bra och effektivt sätt att hantera de ärenden som kom från kund.

Som effekt av detta kunde man inte genomföra den typ av marknadskampanjer och säljinsatser man önskade eftersom man inte hade full koll på sin totala kundbas.

Lösning

Syftet med ett CRM-system var för Tekniska verken att införa ett koncerngemensamt CRM-system för hantering av sälj- och kundärenden där samtliga kunder till Tekniska verken finns med.

Med allt samlat kan man dra full nytta av ett CRM-system genom att ha ett fullständigt ärendehanteringssystem och därmed ha stenkoll på sina kunder.

Tekniska verken ville även ha möjlighet att göra smarta urval (exempelvis på olika kundgrupper, kundens förbrukning, vem som är kundansvarig), driva kampanjer, göra utskick och följa upp samma utskick.

De valde Lime CRM tack vare systemets flexibilitet. Projektet startade i januari 2011 och innefattar idag både sälj och ärendehantering för 600 medarbetare.

Urban Jensen, Systemkoordinator

”Med Lime CRM har känslan hela tiden funnits att vi kan möta framtiden med vår hantering av kunder och ärenden”

- Urban Jensen, Systemkoordinator Tekniska Verken i Linköping & Bixia

Resultat

Tekniska verken har en välplanerad förvaltningsplan som innebär att de hela tiden utvecklar sin Lime CRM-lösning som skapar ännu mer nytta för de anställda. Sedan våren 2014 omfattar Tekniska verkens lösning även en samling av alla anställda, Lime BI (Business Intelligence-lösning som visar statistik visuellt och tydligt), interna ärenden så som förbättringsförslag och en koppling till Google maps.

Features och integrationer som Tekniska verken i Linköping och Bixia gillar

Lime CRM för helpdesk

APSIS Pro

Med en koppling till APSIS Pro kan du hantera prenumeranter, events och såklart skapa och skicka nyhetsbrev direkt från Lime CRM. Du kan se detaljerade rapporter och se exakt vilka personer i Lime CRM som läst ett specifikt nyhetsbrev och vad de klickat på. Du får också en tydlig markering av de personer vars e-postadress inte verkar stämma, vilket gör det enkelt att hantera studsar och opt-out.

Lime CRM för helpdesk

Lime Mail Gateway

Med Mail Gateway kan ni enkelt läsa in e-post direkt till Lime CRM. Exempelvis kanske kunden mailar till support@foretaget.se om ett problem. Då vill du att ett supportärende skapas upp, automatiskt. Inga problem! Allt för att slippa fel i er ärendehantering.

CRM för säljbranschen

Google maps

Med vår koppling till Google Maps visar du enkelt dina kunder eller produkter smidigt på en karta direkt i Lime CRM. Kanske ska du planera din säljturné och vill veta vilka av dina A-kunder som finns på vägen. Eller planera in en servicerunda och veta var dina maskiner står utplacerade. Smart och visuellt!

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om hur Tekniska Verken i Linköping och Bixia lyckats med CRM? Då är det bara att ringa Svante!

Boka en personlig demo så berättar han hur Lime CRM kan hjälpa dig!

Fler än 40 000 användare är redan igång