Lyft användandet i ditt CRM-system

Poster: Lyft användandet i ditt CRM-system

När ett företag har använt ett CRM-system under lång tid kan det kännas som att man inte längre utnyttjar systemets fulla potential. Det kan ha flera orsaker: att användarna inte använder viktiga funktioner, att de är inaktiva eller att systemet inte har växt tillsammans med företaget. Men det går att vända trenden!

Ladda hem

Ladda ned vår poster nu

Behandling av personuppgifter

Vid kostnadsfria test och vid eventuell beställning samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer för samtal och sms och eventuella andra digitala adresser får lagras och användas inom Lime Technologies för digitala tjänster, marknadsföring, för att förhindra missbruk samt för statistik- och analysändamål.

Uppgifter som jag direkt eller indirekt lämnar genom att använda Lime Technologies digitala tjänster kan tillsammans med andra kunduppgifter användas inom Lime Technologies för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies.

Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det och upphör således inte om tjänsten inte beställs eller nyttjas.

Jag är införstådd med att jag, när som helst och utan att uppge skäl, har rätt att återkalla samtycket, vilket jag gör genom att kontakta Lime Technologies kundtjänst.

För ytterligare information om Limes behandling av personuppgifter, läs mer här >

Yey - You've got mail!

Kolla din inkorg, vi har skickat postern till dig där!

Psst! Ibland äter monstret i skräpkorgen upp våra mail, så kika där om din inkorg är orimligt tom...