Säkerhet

Du kan lita på oss
– vi skyddar din data!

Vårt säkerhetsarbete

Har du hört om malware, phishing och andra otäckheter som man kan bli utsatt för i syfte att stjäla data? Vi tar säkerhet på största allvar och vill därför berätta lite om varför du kan känna dig trygg med Lime CRM, antingen i molnet eller i din egen datahall.

Produktsäkerhet

Funktionalitet i Lime CRM som kan användas för att uppnå tillräcklig säkerhet.

Läs mer

Molnsäkerhet

Hur vi jobbar med säkerhet när du köper Lime CRM som molntjänst.

Läs mer

Övrigt

Lite om vad vi gör som leverantör för att tillhandahålla bra säkerhet.

Läs mer


Produktsäkerhet


Behörigheter

Olika typer av behörighet till data kan finjusteras in i minsta detalj tack vare grupper, åtkomstpolicies och dynamisk åtkomstkontroll på objektnivå.


Transportsäkerhet

All data som skickas från och till Lime CRM är krypterad 256-bitars AES-kryptering. Alla endpoints accepterar endast anslutningar över TLS och vi använder bara erkänt säkra krypteringsalgoritmer.


Lösenord

Alla lösenord, API-nycklar och liknande hemligheter lagras i krypterad form.


Installationsmedia

All mjukvara som behöver installeras lokalt är digitalt signerad med vårt kodsigneringscertifikat för att undvika manipulation.


Produktutveckling

Våra utvecklare genomgår löpande säkerhetsutbildning och tar hänsyn till exempelvis OWASP Top 10 vid utveckling av Lime CRM. Säkerhetskritisk kod granskas alltid av minst två utvecklare.

Molnsäkerhet

Nedanstående gäller om du prenumererar på vår molntjänst.


Datahantering

Våra tjänster leveraras från Amazon Web Services (AWS) EU-baserade datacenter i Irland. Det är även här din data lagras.


Säkerhetskopiering

All data säkerhetskopieras varje dygn och säkerhetskopior sparas i 14 dagar.


Lagring

All data, inklusive säkerhetskopior, lagras i krypterad form även i vila. Data lagras i separata databaser per kund med unik åtkomstkontroll för att säkerställa att din data inte kommer på avvägar.


Åtkomst

Åtkomst till kunders data ges endast till behöriga medarbetare som behöver det för att kunna genomföra sitt jobb, t.ex. support, och vi ber alltid först om lov.


Övervakning

Vi övervakar konstant alla driftsmiljöer för att upptäcka och förebygga både drifts- och säkerhetsincidenter. Om en incident ändå skulle uppstå så finns väl dokumenterade rutiner kring hur dessa ska hanteras och förebyggas i framtiden.


Säkerhetstester

Vi söker kontinuerligt efter sårbarheter i våra miljöer med hjälp av säkerhetsverktyg. Säkerhetstestning av produkter och miljöer genomförs ungefär en gång per år.

Övrigt


Utbildning

Alla medarbetare genomgår obligatorisk säkerhetsutbildning varje år.


Säkerhetsramverk

På Lime har vi ett genomarbetat och tydligt ramverk för informationssäkerhet med policies, praktiska rutiner och regelbunden uppföljning och förbättring.


Sekretess

Alla våra medarbetare har godkänt ett sekretessavtal som täcker arbete med kunddata i samband med anställning.

Undrar du något?

Om du har säkerhetsrelaterade frågor eller om du har hittat en säkerhetsrisk i någon av våra produkter, hör av dig till vårt supportteam på support@lime.tech.

Det kan också vara värt att ta en titt på våra Allmänna Villkor och vår Privacy Policy.