GDPR - Lagen som ger dig full koll på kundinformationen!

Är GDPR fyra bokstäver du känner igen? Och kanske rentav något du skjuter framför dig, för att det känns så jobbigt? Frukta icke – Anmäl dig till vår GDPR-skola!

GDPR-skolan innehåller:

  • Del 1: Prospekt kan be dig radera eller “låsa” uppgifter.

  • Del 2: Förbered dig på att överlåta uppgifter till konkurrenter.

  • Del 3: Ingen reklam, tack – fråga först, samla sen .

  • Del 4: Dina kontakter kan kräva insyn och korrigeringar.

  • Del 5: Dataintrång hos dig = öppenhet mot alla berörda.

Behandling av personuppgifter

Vid kostnadsfria test och vid eventuell beställning samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer för samtal och sms och eventuella andra digitala adresser får lagras och användas inom Lime Technologies för digitala tjänster, marknadsföring, för att förhindra missbruk samt för statistik- och analysändamål.

Uppgifter som jag direkt eller indirekt lämnar genom att använda Lime Technologies digitala tjänster kan tillsammans med andra kunduppgifter användas inom Lime Technologies för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies.

Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det och upphör således inte om tjänsten inte beställs eller nyttjas.

Jag är införstådd med att jag, när som helst och utan att uppge skäl, har rätt att återkalla samtycket, vilket jag gör genom att kontakta Lime Technologies kundtjänst.

För ytterligare information om Limes behandling av personuppgifter, läs mer här >

Välkommen!

Första delen av skolan trillar snart in till .

Mycket nöje och hör gärna av dig om du har några frågor, funderingar eller bara vill diskutera GDPR i största allmänhet.

Psst! Ibland äter monstret i skräpkorgen upp våra mail, så kika där om din inkorg är orimligt tom...